Czas pracy – podstawowe regulacje
Prawo pracy

Czas pracy – podstawowe regulacje Czas pracy jest podstawowym pojęciem służącym rozliczeniu wynagrodzenia za pracę. Jesteśmy wynagradzani za przepracowany czas, prawda? Oznacza to, że czas pracy musi być ewidencjonowany i rozliczany z odpowiednią starannością. Ale po kolei. Czym w ogóle jest czas pracy? Art. 128 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy stanowi, […]

Read more