Szkolenie online: ochrona danych osobowych zgodnie z RODO

* skontaktuj się z Trenerką: barbara(at)positivity-consulting.pl, tel: 693 665 247

Cena:

149 zł netto / osoba

25 maja 2018 rozpoczęło się bezpośrednie stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), które zasadniczo zmienia obowiązujący model ochrony danych. RODO powoduje bezpośrednie skutki prawne po stronie wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Program szkolenia

1.   Cel ochrony danych osobowych
2.   Czym są dane osobowe
3.   Dane osobowe zwykłe i wrażliwe
4.   Administrator danych osobowych (ADO) i jego obowiązki
5.   Inspektor ochrony danych (IOD) i jego obowiązki
6.   Wspólny inspektor ochrony danych
7.   Przetwarzanie danych
8.   Pseudonimizacja i profilowanie
9.   Zasady ogólne RODO
10. Prawa osób fizycznych, wg RODO
11. Prawo do bycia zapomnianym
12. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
13. Fizyczne bezpieczeństwo danych
14. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
15. Zgody na przetwarzanie danych osobowych
16. Ochrona danych osobowych w praktyce różnych obszarów działalności przedsiębiorstw: kadry i płace, rekrutacja, marketing, sprzedaż…
17. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
18. Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów RODO
19. Kary za nieprzestrzeganie przepisów RODO

Podczas szkolenia:

 • dowiesz się, jakie informacje są, a jakie nie są danymi osobowymi,
 • dowiesz się, jakie informacje są danymi wrażliwymi oraz które są szczególnie chronione,
 • poznasz definicje, przedmiot i funkcje prawa ochrony danych osobowych,
 • poznasz podstawy prawne ochrony danych osobowych – krajowe, europejskie i międzynarodowe,
 • zrozumiesz, jakie przepisy stanowią RODO i co grozi za jego nieprzestrzeganie,
 • poznasz zasady prawa ochrony danych osobowych, w tym zasadę bezpieczeństwa danych i zasadę informowania o przetwarzaniu,
 • dowiesz się kiedy adres e-mail, lub adres IP są danymi osobowymi,
 • poznasz najciekawsze orzeczenia w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 • poznasz obowiązki administratora danych osobowych,
 • poznasz obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji,
 • poznasz obowiązki administratora systemu informatycznego,
 • poznasz rolę jaką odgrywają dane osobowe w najważniejszych procesach w firmie: marketing, sprzedaż, zatrudnianie pracowników,
 • poznasz obowiązki wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
 • otrzymasz prawidłowo sformułowane treści zgód na przetwarzanie danych osobowych do różnych celów.

Uczestniczki i Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • dla administratorów danych osobowych w firmach,
 • dla członków zarządu odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych,
 • dla właścicieli firm zatrudniających pracowników,
 • dla pracowników działu kadr i płac,
 • dla pracowników działu personalnego,
 • i wszystkich zainteresowanych ochroną danych osobowych.

Szkolenie prowadzi

Dr Barbara Pawełko-Czajka: nauczyciel akademicki i trener z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.