Szkolenie online: Prawo pracy – najnowsze zmiany

Prawo pracy obejmuje ogół regulacji dotyczących stosunku pracy, relacji między pracownikiem a pracodawcą, ich praw i obowiązków. Podstawowym źródłem polskiego prawa pracy jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (link). Od 2016 roku weszło w życie kilka istotnych zmian w prawie pracy, dotyczących m. in.:

 • umów na czas określony,
 • urlopów związanych z rodzicielstwem,
 • minimalnego wynagrodzenia,
 • ewidencji czasu pracy,
 • obowiązków informacyjnych wobec Państwowej Inspekcji Pracy,
 • obowiązku wystawiania świadectwa pracy.

Celem szkolenia Prawo pracy – najnowsze zmiany jest zaznajomienie uczestnika z najważniejszymi instytucjami prawa pracy, uporządkowanie wiedzy, zasygnalizowanie najważniejszych zmian w porządku prawnym i wynikających z nich praw i obowiązków stron stosunku pracy.

Cena:

149 zł netto / osoba

Skontaktuj się z Trenerką: barbara(at)positivity-consulting.pl, tel: 693 665 247

Program szkolenia

 1. Prawo pracy – definicja. Przedmiot prawa pracy. Stosunek pracy i jego cechy. Funkcje prawa pracy (ochronna i organizacyjna).  Zasady prawa pracy. Stosunek pracy. Strony.
 2. Minimalne wynagrodzenie. Zmiany od 2017
 3. Prawo pracy a umowy cywilnoprawne. Umowa zlecenia. Obowiązki zleceniodawców i zleceniobiorców. Zlecenie –zmiany od 2017 – ewidencja czasu pracy.
 4. Minimalne wynagrodzenie w 2021 r.
 5. Zmiany w KP od 22 lutego 2016. Umowa na okres próbny wśród umów o pracę.
 6. Łączny czas trwania umów na czas określony <= 33 m-ce, Umowa na zastępstwo. Zawiadomienie do PIP, nowe terminy
 7. Ustanie stosunku pracy
 8. Świadectwo pracy. Zmiany dot. świadectwa pracy od 1 stycznia 2017.
 9. Urlopy związane z rodzicielstwem od 2 stycznia 2016.

Podczas szkolenia:

 • poznasz definicje, przedmiot, funkcje i zasady prawa pracy,
 • dowiesz się czym jest stosunek pracy i jakie są jego cechy,
 • poznasz regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia w 2021 (2800zł miesięcznie i 18,30 zł/h),
 • poznasz różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi,
 • poznasz obowiązki zleceniodawców i zleceniobiorców,
 • poznasz zmiany w Kodeksie Pracy obowiązujące od 22 lutego 2016, w tym przesunięcie umowy o pracę na okres próbny do katalogu umów o pracę i ograniczenie łącznego czasu trwania umów na czas określony do 33 miesięcy,
 • dowiesz się wszystkiego na temat ustania stosunku pracy,
 • poznasz wymogi dotyczące wystawiania świadectwa pracy obowiązujące od 1 stycznia 2017,
 • otrzymasz aktualny wzór świadectwa pracy,
 • dowiesz się wszystkiego na temat regulacji dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem, obowiązujących od 2 stycznia 2016.

Uczestniczki i Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie Prawo pracy – najnowsze zmiany?

 • dla pracowników działu kadr i płac,
 • dla pracowników działu personalnego,
 • dla pracowników działu finansów,
 • dla członków zarządu odpowiedzialnych za kwestie personalne i kadrowe,
 • dla właścicieli firm zatrudniających pracowników,
 • i wszystkich zainteresowanych prawem pracy.

Szkolenie prowadzi

Dr Barbara Pawełko-Czajka: nauczyciel akademicki i trener z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.