Wszystko o PIT-2

Wszystko o deklaracji PIT-2

Co to jest PIT-2?

PIT-2 to deklaracja zgody pracownika na odliczenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeżeli pracownik przedłoży deklarację PIT-2 pracodawcy, otrzyma wyższe wynagrodzenie netto. Dzieje się tak w rezultacie zmniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Taką deklarację pracownik przedkłada pracodawcy. Dzięki złożonemu oświadczeniu nasz pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto z tytułu świadczenia pracy. Dlaczego? Jest to rezultat pomniejszania zaliczek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

 

Program szkolenia

 • Co to jest PIT-2?

 • Co PIT-2 daje podatnikowi?

 • Kto składa PIT-2 w 2022 r, a kto będzie składał w 2023?

 • Kiedy składa się PIT-2?

 • Co się stanie, kiedy PIT-2 nie zostanie złożony?

 • Kiedy należy wycofać PIT-2?

 • PIT-2 w 2021, 2022 i 2023 r. – podsumowanie zmian

 • Kwota wolna od podatku i nowa zredukowana stawka podatkowa – wpływ na nową kwotę zmniejszającą obowiązującą od 1 lipca 2022

 • Zasady stosowania nowej kwoty zmniejszającej podatek w 2022 r.

 • Czy PIT-2 może być składany w trakcie roku kalendarzowego?

 • Czy PIT-2 należy składać płatnikowi co roku?

 • Pracownik-emeryt lub rencista a PIT-2

 • Zmiany w PIT-2 od 1 stycznia 2023. 

 • Zasady stosowania nowej kwoty zmniejszającej podatek w 2023 r.

 • Prawo podatnika do swobodnej decyzji o zastosowaniu kwoty wolnej przez danego płatnika.

 • Prawo podatnika do wskazania do trzech płatników, którzy mogą zastosować kwotę zmniejszającą podatek.

 • Nowe zasady składania oświadczeń o zastosowaniu kwoty zmniejszającej podatek.

 • Kto jeszcze będzie mógł zastosować kwotę zmniejszającą podatek od 2023 r.?

 • Zasady składania oświadczeń i wniosków od 1 stycznia 2023 r.

 • Pytania i odpowiedzi

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

 

 • Kiedy składa się PIT-2?
 • Kiedy należy wycofać PIT-2?
 • Czy PiT 2 może być składany w trakcie roku kalendarzowego?
 • Czy PIT-2 należy składać płatnikowi co roku?
 • Kto jeszcze będzie mógł zastosować kwotę zmniejszającą podatek od 2023 r?

Podczas szkolenia poznasz: 

 • podsumowanie zmian dotyczących PIT-2 w latach 2021, 2022 i 2023
 • zasady stosowania nowej kwoty zmniejszającej w 2022r
 • aktualne reguły składania oświadczeń dot. kwoty zmniejszającej
 • reguły składania oświadczeń i wniosków od 1 stycznia 2023 r.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • specjalistów ds. kadr i płac,
 • specjalistów ds. HR zajmujących się kwestiami kadrowymi,
 • menedżerów ds. kadr i płac,
 • menedżerów HR,
 • właścicieli małych i średnich firm,
 • pracodawców i pracowników zainteresowanych tematyką wynagrodzeń

Prowadząca szkolenie

Barbara Pawełko-Czajka Positivity - Szkolenia i konsultacje

Barbara Pawełko-Czajka

Od kilkunastu lat jestem trenerką oraz nauczycielką akademicką. Prowadzę szkolenia z zakresu prawa pracy, kadr i płac, ubezpieczeń społecznych, zatrudniania obcokrajowców oraz z instrukcji kancelaryjnej, prowadzenia sekretariatu i ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Z kim współpracowałam?

Współpracowałam m. in. z Dolnośląską Szkołą Wyższą, 

Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, 

Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Bankowym Ośrodkiem 

Doradztwa i Edukacji, Centrum Nauki i Biznesu Żak 

oraz Regionalnym Ośrodkiem Edukacji.

Prowadziłam szkolenia m. in. dla największego ecommerce na świecie, jednego z najbardziej innowacyjnych globalnych przedsiębiorstw produkcyjnych, czołowego polskiego koncernu multienergetycznego, jednostek samorządu terytorialnego oraz dla służb mundurowych.

Dlaczego warto?

“Informacje przekazywane w jasny i przystępny sposób. W trakcie szkoleniamożna uzyskać wiedzę i informacje z tematyki, której dotyczy szkolenie. Dobry kontakt osoby prowadzącej szkolenie z uczestnikami.”

Z ankiety ewaluacyjnej szkolenia