Zatrudnianie i listy płac
od lipca 2022

Zatrudnianie pracowników
i naliczanie wynagrodzeń od lipca 2022 (Polski Ład 2.0, dyrektywy unijne-work life balance)

1. Wprowadzenie do zatrudniania i naliczania wynagrodzeń

Kiedy zawieramy umowę o pracę a w jakich sytuacjach umowy cywilnoprawne?
Nawiązanie stosunku pracy – procedura zatrudniania pracownika – ustanie stosunku pracy
Zasady tworzenia dokumentacji osobowej- teczki A, B,C, D
Dokumentacja urlopowa
Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej wypłaconego wynagrodzenia.

2. Planowane zmiany w Kodeksie Pracy: zmiany w pracy zdalnej i dyrektywa work-life ballance

 • Praca zdalna po nowemu projektowane zmiany 
 • Zasady powierzania pracownikowi pracy w formie zdalnej
 • Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika
 • Zmiany w umowach o pracę na okres próbny
 • Prawo pracownika do równoległego zatrudnienia
 • Zapewnieniu pracownikowi prawa do wystąpienia z zapytaniem o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy oraz obowiązki pracodawcy udzielenia pisemnej odpowiedzi na ten wniosek z uzasadnieniem
 • Prawo do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku;
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich
 • Urlop opiekuńczy po nowemu
 • Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika
 • Elastyczna organizacji pracy;
 • Skróceniu okresu z 24 do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka do urlopu ojcowskiego
 • Przepisy chroniące pracownika przed jakimkolwiek niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę lub negatywnymi konsekwencjami wobec pracownika z powodu opieki nad dzieckiem

3. Polski Ład 2.0

1. Polski Ład 2022 – podsumowanie dotychczasowych zmian.
2. Kolejne zmiany od 1 VII 2022:
• likwidacja ulgi dla klasy średniej
• nowa skala podatkowa 12%
• PIT-2 czyli nowe rozwiązania dotyczące stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej
• Zwolnienie z obowiązku poboru zaliczki na podatek
• Przywrócenie ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci
• Zasady zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek
• Doprecyzowanie zasad rezygnacji przez podatnika ze stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodu
• Zasady składania oświadczeń płatnikom przez podatników
• Rozszerzenie ulg podatkowych o zasiłek macierzyński
• Nowe zasady odliczania składek na rzecz związków zawodowych
• Likwidacja mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku 2022
• Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym prokurentów

4. Praktyczne przykłady

Wspólne tworzenie listy płac zgodnie z Polskim Ładem 2.0

5. Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadząca szkolenie

Barbara Pawełko-Czajka Positivity - Szkolenia i konsultacje

Barbara Pawełko-Czajka

Od kilkunastu lat jestem trenerką oraz nauczycielką akademicką. Prowadzę szkolenia z zakresu prawa pracy, kadr i płac, ubezpieczeń społecznych, zatrudniania obcokrajowców oraz z instrukcji kancelaryjnej, prowadzenia sekretariatu i ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Z kim współpracowałam?

Współpracowałam m. in. z Dolnośląską Szkołą Wyższą, 

Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, 

Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Bankowym Ośrodkiem 

Doradztwa i Edukacji, Centrum Nauki i Biznesu Żak 

oraz Regionalnym Ośrodkiem Edukacji.

Prowadziłam szkolenia m. in. dla największego ecommerce na świecie, jednego z najbardziej innowacyjnych globalnych przedsiębiorstw produkcyjnych, czołowego polskiego koncernu multienergetycznego, jednostek samorządu terytorialnego oraz dla służb mundurowych.

Dlaczego warto?

“Informacje przekazywane w jasny i przystępny sposób. W trakcie szkoleniamożna uzyskać wiedzę i informacje z tematyki, której dotyczy szkolenie. Dobry kontakt osoby prowadzącej szkolenie z uczestnikami.”

Z ankiety ewaluacyjnej szkolenia